20 de febrer 2008

Durant operat amb éxit de cancer

Felicitats per l'exit de la operació i desde aqui li desitjo una pronta recuperació.

Dit aixó, cap diari ha dit si el sr. Duràn usa el sistema sanitari públic.

En aquest cas suposso que no, per tant ja tenim 2 exemples de lo deixats de la ma de Deu que estem els catalans.

D'una banda Montilla no usa el sistema públic per la escolarització dels seus fills, perque es una merda, diguem-ho clar. I d'altre banda Duràn que, per el que he llegit, es detectat, diagnòsticat i operat en 8 dies de un Càncer molt petit de pulmó.

Donat que ell (Duràn) es responsable amb els seus (CiU) pactes del finançament de la sanitat de Catalunya, exigiria saber el temps mitjà d'espera de operacions al sistema públic de les operacions de les caracteristiques de la que s'ha sotmés el sr. Duràn (Càncer de pulmó en estadi molt incipient i localitzat).

Voldria que tots fossin de màxim 5 dies naturals (es el que he llegit que ha tardat ell).

El que he trobat a la web sobre el temps de diagnòstic es aixó, a la web de la Generalitat:

"El Programa de Diagnòstic Ràpid de Càncer, que es va iniciar l'octubre de 2005, implanta un circuit de diagnòstic ràpid dels càncers més freqüents i que són causa de mortalitat (pulmó, mama i còlon) a tota la Xarxa Hospitalària d 'Utilització Pública. L'objectiu és que en menys de 30 dies el ciutadà passi de la sospita de càncer al diagnòstic i si és necessària, a l'inici del tractament.

Això ha implicat una millora específica en la qualitat mèdica de l'assistència dels pacients afectats pel càncer més prevalent. La mitjana de dies des de la sospita de càncer fins a l'inici de tractament és de: còlon, 31 dies; mama, 28 dies, i pulmó, 35 dies."

35 dies per confirmar mentre a el que a l'han operat en cinc podem assegurar que el restabliment serà del 100%, no se si es també es pot dir 100% per als que van, amb el seu mateix Càncer, al sistema public.