26 de setembre 2008

La crisi i la intervenció de l'Estat

Tots els analistes que escolto (excepciò potser de Sala-i-Martín) diuen que ha estat la falta de regulació la que ha provocat la crisi que passem.

La crisi es deguda a una serie de gent, relativament pobre, a la que se li van concedir hipoteques. Un 10% d'aquesta gent torna la casa en lloc de pagarla, i això fa que les cases baixin de preu espectacularment.

La solució que es vislumbra es ajudar als quatre grans bancs per fer front a aquestes perdues, comprant el Estat aquests paquets de hipoteques a un preu superior al del mercat.

No entenc que ningú no proposi ajudar al petit comprador que probablement s'ha quedat sense feina, per fer front a una hipoteca i quedarse la casa. Aixó segur que amb 700.000 milions de US$ es podria fer i el efecte seria brutal al meu entendre.

Igual que aqui a Espanya, proposo com a mesura, i per llei, que s'instauri la possibilitat de demanar dos anys de carencia (total o parcial) de capital i interessos de un crèdit hipotecari sense incorrer en morositat. Les condicions per demanar-ho podrien ser dures i aquest increment de deute el garantiria el tant per cent de marge sobre la última tasaciò, de tal manera que cap casa podria superar el 100% de deute. Així mentre durés la crisi el hipotecat tindria poder de compra i un marge de maniobra abans de fer fallida.