28 de gener 2007

La especulació.

Què es un especulador i qui ho es?

Qui no compra una cosa a 20 per vendre a 40? Qui la compra a 40 per perdre-hi?

Amb la vivenda, jo conec el més gran especulador: l'Estat, es queda vulguis o no un 7% de l'import declarat. Llogic que es faci tot el negre possible. De que es queixa l'Inma Mayol? de les persones especuladores? que vol funcionaris?. Quì crearà riquesa si ningú no es juga els calès? Si algú coneix un empressari que limiti voluntariament els seus marges, que m'el pressenti. Mentre tant pensaré que l'empressari vol guanyar, quan mès millor i aquest afany assegura la seva empressa.

La anomenada bombolla inmobiliaria fa que molta gent es quedi fora de la vivenda. Si aquesta gent vulgues un lloc on viure reclamaria lloguers, no reclama aixó, reclama pisos dignes EN PROPIETAT. Un cop comprats barats, suposso que no admetran un compromis perpetüu de residéncia o sigui que el podran vendre. El vendrien barat o especularien?

D'ensa que conec la borsa esta molt malt vist l'especulador, el voldria defensar i molt desde aqui: sense ell el que vols vendre tardaria molt de temps o no es podria i els mercats no tindien dinamisme, en la vivenda passa igual, de fet tot el que te especuladors es torna dinamic (el diner i el petroli entre d'altres). Especuladors amb requalificacions desde la administració son un altre cas, més aviat delictiu.

La tirria que es té als especuladors no es més que enveja dels que s'han fet rics, Dels arruinats ningú no s'en recorda.

A l'Inma Mayol li agraden més els antisistema que els especuladors,peró graciés als especuladors, comerciants i empressaris, hi ha sistema per anar-hi en contra.