14 d’octubre 2006

La posició d'ERC

ERC sembla que es te que manifestar, abans que ningú, sobre si pactará amb el PSC o amb CiU.
En qualsevol cas perd vots. Hi ha alternativa?
Crec que si: igual que va fer en el Pacte del Tinell, el texte es el que te que marcar la frontera. Acords marc.

Posso exemple del que dic:

Acord: No pactar amb el partit que doni suport als pressupostos si:
1. No es publiquen les balances fiscals i 2 Catalunya te un dèficit fiscal superior al 4% en les mateixes calculades pel criteri del flux monetari.
Tota la legislatura comprometres amb aquesta premisa bàsica de finançament.

Arribar a acords amb PSC, CiU i, per que no, PNV abans de les eleccions per pactar aquest punt. El tema es vital per Catalunya pero no es menor per al Pais Basc, si ens arruinen mirarán, els espanyols, a la solidaritat basca, son els números 1 d'Espanya actualment i ja estan sorgint veus que diuen que el concert no es sol·lidari (no diuen que es eficient, diuen insol·lidari).

Per poder seguin exprimint de la mamella catalana han de compendre, els partits centrals, que quasi ja esta seca.

No cal ni obsta, pensar en gobernar per posar aquets acords marc per escrit abans de les votacions, cal oferirlos a CiU i al PSC, si els dos s'avenen a firmar-ho qualsevol des dos pactes seria possible, el que no doni suport a la proposta s'aparta per si mateix. El suport, a més, queda clar que es per el bè de Catalunya i no per tal o cual conselleria, ni cadira. I el texte proposat, no suposa 500 mil·lions amunt o avall, haguessin suposat uns 5000 mil·lions de mès l'any 2001 (font: Generalitat de Catalunya). El suport a mès faria que tant si guanya CiU per majoria absoluta o pacta CiU amb el PP (de forma no explícita clar) com si es re-edita el tripartit l'acord tindria vigencia i desde la oposició, en aquest tema d'Estat s'hauria d'estar d'acord.