15 d’octubre 2006

Sobirania i progrés

La setmana passada es va presentar la Plataforma "Sobirania i Progrés". Jo m'hi vaig adherir fa dies i us encotarjo a fer-ho.

En el seu punt 2 proposen objecció fiscal, i desde aquí em permeto proposar un altre forma de pressió: el comiat en massa.

Tots els treballadors i empressaris de Catalunya amb dret d'atur, en bloc, i amb les especificacions necessaries, tramiten l'atur a l'INEM. Fer aixó per un volum del 10% de treballadors de Catalunya suposaria el colapse de l'administraciò. Una vaga general amb atur, vaja. Cal segurament plantejar-ho bè, peró, per a mí es mes temptador que la objecció fiscal.