19 de juny 2006

Que hem votat?

Ja m'ha passat alguna altre vegada, li posso un comentari al blog fent la viu viu i em surt un texte per fer una entrada al meu blog:

Al col·legi electoral xerrant amb una iterventora del PSC que es definia com a nacionalista (jo era apoderat d'Esquerra) li va extranyar molt i molt que el FCI es deduis de les inversions pactades (que s'han d'equiparar al PIB en 7 anys). El Periodico del mateix dia en una proba per veure els coneixements del Estatut omitia aquesta resta del FCI en una pregunta i posaba com a segur el 18,8%!. Als diaris gratuits del divendres el que semblava una copia de la adicional tambè omitia que el FCI es resta.
La gent ha votat per un Estatut que es millor que el del 79. Ningú al col·legi creia que, en finançament, es o pugui ser pitjor, tambè a Esquerra costa de trobar qui creu que es pitjor, hom diu que "es mereix mès" no que es pitjor.
Per mi, ja ho he posat al blog, millor propaganda hagues sigut copiar literalment alguns troços d'Estatut, i ensenyar la realitat, en lloc d'opinar (es poc, es mereix mès, millora poc...).
La meva esperança es que la lectura esdevingui positiva per Catalunya. La gent es sentirà estafada en cas contrari.

De la estafa crec que es surt volent la independencia no unaltre Estatut.

Afregit:
Texte que hem votat aparegut a comparatives de la Generatitat de Catalunya (abans de la campanya electoral) i diaris en general, al menys "El Periodico" i l'AVUI (durant la campanya electoral):
La inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'ha d'equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l'Estat per un període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se també per a l'alliberament de peatges o la construcció d'autovies alternatives.
Texte real:
La inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de compensació interterritorial, s'ha d'equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l'Estat per un període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se també per a l'alliberament de peatges o la construcció d'autovies alternatives.

2 comentaris:

Fent la viu-viu ha dit...

Jajajaja!!! Veig que ens anem donant joc l'un a l'altre...

Un dels problemes d'aquest referèndum és, segurament, i entre molts d'altres, que la campanya ha servit per a qualsevol cosa menys per a informar sobre els continguts de l'estut aprovat, l'anterior (amb desenvolupament posterior integrat) i el de 30 de setembre. No tothom ha pogut votar prou informat. No tothom ha fet l'esforç que tu has fet, Jaume.

Però hi ha hagut altres raos per al resultat. Aquests dies, a la blocosfera suposo que s'analitzaran...

Jaume Planas ha dit...

De totes formes una cosa es no informar i l'altre ocultar part de la informaciò, o sigui per mi, mentir:
Quan els diaris o anuncis posen "com l'adicional 3 diu:" a continuaciò hom espera l'adicional 3 no la part que t'interesa de l'adicional 3.
I gracies per la visita.