11 d’abril 2006

El finançament al nou Estatut

Si hi ha una cosa que es diu molt d'aquest Estatut es que les inversions en infraestructures igualarán l'I.P.C en els proxims 7 anys.

El dèficit históric d'inversió, sembla que no cal compensar-ho ni parlarn-he.

Pero es que no es veritat!. Per que es vegi la mentida tenim l'article del diari El País on diu que el Estat es planteja duplicar (de moment nomes duplicar!) el FCI, aixó es RESTA directament de les inversions!. Rellegim l'article del Estatut sobre les inversions:

Disposición adicional sexta. Inversiones en infraestructuras.

1. La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas.

Com molt bé diu Alfonso Guerra: "Al plan Ibarretxe nos lo cepillamos sin llegar a la comisión, y al catalán lo cepillamos como carpinteros"

El conseller d'economia sr. Castells obvia aquesta referencia de resta del FCI quan parla de les inversions en infraestructures. Tampoc diu res de la solidaritat quan parla de "efectes discriminatoris" respecte a les comunitats de régim foral. L'objectiu de convergir amb les comunitats forals ha de passar per l'expoli fiscal:

De acuerdo con el artículo 138.2 de la Constitución,
la financiación de la Generalitat no debe
implicar efectos discriminatorios para Cataluña
respecto de las restantes Comunidades Autónomas.
Este principio deberá respetar plenamente los criterios
de solidaridad enunciados en el artículo 208 de
este Estatuto.

(El Títol de l'article:
"Artículo 208. Participación en el rendimiento de
los tributos estatales y mecanismos de nivelación
y solidaridad." Amb perles com aquesta: "Los citados
niveles (de solidaritat) serán fijados por el Estado".)

Per tant aquest Estatut no sols no canvia el model sino que el fixa.

Pitjor que el Estatut actual.

I amb aquesta eina ens haurem de barallar amb majories absolutes a Madrid?

Proposo que tots els negociadors dels partits polítics que apoyan aquesta presa de pel hi posin el sou com a aval de la bonança financera de aquest Estatut. Començo per el Molt Honorable President nostre sr. Pascual Maragall i evidentment el sr. Castells.