26 d’abril 2006

Unaltre "oblit" del FCI en comparativa del Estatut a la web de la generalitat

Enviat a la Generalitat sobre la seva comparativa entre l'actual proposta d'Estatut i el vigent.

Senyors de la Generalitat:

En la seva web posen a disposició una comparativa de l'Estatut proposat i el vigent que trobo inexacta.

Quan diuen que l'actual proposta d'Estatut diu:

"La inversió de l’Estat a Catalunya en infrastructures s’equipararà a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l’Estat, per a un període de set anys. Les esmentades inversions podran també utilitzar-se per a l’alliberament de peatges o construcció d’autovies”. (Disposició addicional sisena)"

obliden que el FCI es resta, en realitat la disposició (que es la tercera no la sisena) el que possa es:

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES
1. La inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de compensació interterritorial, s’ha d’equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l’Estat per un període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se també per a l’alliberament de peatges o la construcció d’autovies alternatives.

Aquest oblit anomenar el que es resta (FCI) de les inversions fa que el texte NO asseguri cap euro d'inversió mes durant set anys, ja que depen d'aquest FCI. Poden posar-ho si us plau.

Salutacions

Jaume Planas