04 d’abril 2006

Proposta de esmena al senat de l'Estatut de Catalunya

Proposta de esmena al senat de l'Estatut de Catalunya, unica necessaria perque jo digues "si" al Estatut (sobre l'aeroport entenc que hi aura cessió):

No soc jurista per tant segur que es millorable en la redacció, la esencia es:

Article 206.5
Actual:
5. L'Estat garantirà que l’aplicació dels mecanismes d’anivellament no alteri en cap cas la posició de Catalunya en l’ordenació de rendes per càpita entre les Comunitats Autònomes abans de l’anivellament.

Proposat:
Esmena al punt 5:
5. L'Estat garantirà que l’aplicació dels mecanismes d’anivellament no alteri en cap cas la posició de Catalunya en l’ordenació de rendes per càpita entre les Comunitats Autònomes abans de l’anivellament. L'Estat garantirà també que el máxim déficit fiscal anual de Catalunya sera del X %.
Aquest dèficit es calculara per el metode del flux monetari i corregint l'efecte seu de la capital de l'Estat.
La administració central de l'Estat facilitará a la Generalitat de Catalunya la posibilitat de contrastar les dades anualment.

El valor d'X no es negociará, es deixa que el posi el PSOE tot i recordar que a Alemanya amb aquest metode de calcul el tenen establert en el 4% dient, els alemanys que mes deficit no permet el creixement del lander afectat.

Nomes es demana transparencia i aleshores al posar X es veu el terenna del que ho posa. Pot negarse cualsevol partit a posar aixo sense que se li vegi el "plumero"?(es possible que posar X al Estatut esdevingui inconstitucional aleshores cal fer una referencia a un percentatge a publicar per llei organica, tambe es possible que no es pugui introduir com esmena al senat per no retrassar el proces d'aprobació seria suficient aleshores tramitarho com a llei organica general)