05 d’abril 2006

Tancar els nois en gabies

Ultimament s'ha produït la noticia de que en un 'reformatori il.legal es castigava nois en gàbies'.

Essent el dit 'reformatori' il.legal, s'habia de tancar, no es menys cert, però, que normalment ens trobem a l'altre costat en el tema de la educació dels adolescents.

Com imposem un cert ordre en els nostres adolescents i nens? que podem fer?

Ni podem tancar-los, ni pegar-los, ni maltracte sicologic, per tant que usem com a càstig?

Res, a donarlos la rao i qui dia passa any empeny.

El cas anomenat es cruel evidentment, pero igual de 'cruel' es un sistema educatiu i un entorn familiar que en lloc d'educar deixa passar.

Pares que s'enfrenten als professors, amenaçes inclosses, professors sense cap poder real en vers els seus alumnes no auguren res de bo.