13 de maig 2006

Carta al M. H. President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President del Parlament de Catalunya Sr. Ernest Benach:

Exposo:

He llegit en el Blog de Saül Gordillo (http://blocs.mesvilaweb.cat/bloc/1955) que els serveis jurídics del Parlament que vostè presideix, en una entrevista d'Antoni Bassas, neguen la interpretació, que feia el que suscriu, de que calia majoria en totes les provincies per aprobar el, dit per la Generalitat (http://www.gencat.net), "nou" Estatut.

Ates que tota la propaganda electoral posa "nou" Estatut, considero que dona lloc a una interpretació falsa de que realment ens trobem en un nou proces estatutari.

Segons la interpretació dels serveis Juridics del Parlament i, suposo, el tràmit seguit no es així.

Espero que prengui mesures per evitar que les publicacions institucionals donin lloc a equivocs, i que, consequentment, els serveis juridics demanin al Govern que es sutitueixi la paraula "nou" per "proposta de reforma".

Hauria de fer-se, al meu entendre, rectificacions explicites del terme, per, en lo posible, evitar males interpretacions, que, personalment, ja he comès.

M'agradaria tambè saber si es d'aplicacio la "Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General" que diu que les publicitats institucionals no poden pendre partit.

He comprobat, sense molt esforç, que la publicitat institucional, enviada per el Govern de la Generalitat, la seva pàgina web i, inclós, falques publicitaries destaquen paraules com "nou", "millor" i comparatives de textes, molt difícilment qualificables d'objectives.

Moltes gràcies.

Atentament

Jaume Planas Giralt