11 de maig 2006

Comparativa dels diferents régims fiscals proposats

Aixó es una aproximació meva, ho deixó obert per que algún "expert" ho precissi.

Crec que el que escric es correcte. A veure:

P.I.B. estimat de Catalunya 2006: 176.433 M d'€
Pressupost de la Generalitat 2006: 29.689 M d'€

Model actual:

Dèficit fiscal estimat 2006: 14.355-16.867 M d'€ (8-9,4%). Módel de referencia).
Per dades mes exactes que l'Estat ho publiqui!

Model proposat per la proposta d'Estatut aprovat al senat:

Ingressos corrents: +4.320 M d'€ (degut a la major cessió d'impostos)

Fi del fons de suficiencia: -2.497 M d'€

Máxim guany possible: 1.823 M d'€
Mínim guany possible: negatiu.
Perdua possible: si
Criteris objectius que limitin la perdua o el guany no estan concretats.
Es fixa el model a l'Estatut. Per canviar el model s'han de refer tots els tramits.

Model proposat el 30 de setembre:

Ingressos corrents: +149.744 M d'€ (tots els impostos 179.433 menys el pressupost del 2006 que es de 29.689). Toma ya!

Traspas a l'Estat per gastos: depén de les valoracions dels serveis de l'Estat, en tot cas més de 70.000 M d'€ (ui si ens retrasem en fer la transferencia per culpa de les negociacions dels fons de suficiencia!)
Fons de suficiencia: a negociar segons criteris OBJECTIUS del Estatut.

Máxim guany possible: 14.355-16.867 M d'€ (sense solidaritat). Cal afregir els possibles interessos anuals de tenir els cales.
Mínim guany possible: 0 € (si els negociador son tontos jo que hi puc fer, els cales estan aqui i per tant podem donarlos tots)
Perdua possible: no


Conclusió (reducció del dèficit fiscal):
Model actual es el módel de referencia.

Model proposat per l'acord Mas-ZP:
El dèficit fiscal varia entre el -1%(perdua!) a 1% PIB.

Model 30 Setembre:
El dèficit fiscal es REDUEIX d'un 4% a un 9% PIB.

No cal ser un fenómen d'economista per saber que qui te la clau de la caixa (Letamendi segons va dir Mas) te tot de cara.
Amb la proposta d'Estatutet adivineu qui conserva la clau?
Fonts:
Generalitat de Catalunya.
Elisenda Paluzie (article de l'Avui 28/1/2006).