08 de maig 2006

Enviat a la Agència Catalana del Consum

Queixa enviada a la Agencia Catalana de Consum:

A tots els mitjans inclos la web de la generalitat es comenta que la proposta d'Estatut que s'esta aprobant al Senat garanteix a Catalunya una inversio en infraestructures per 7 anys correspon al PIB.

Aixó es fals perque el FCI es resta.

He intentat comunicarho als mateixos que fan la publicitat i no s'arrecla. Els hi envio el que diu la proposta d'Estatut:

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES 1. La inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de compensació interterritorial, s’ha d’equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l’Estat per un període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se també per a l’alliberament de peatges o la construcció d’autovies alternatives.
Aquest oblit anomenar el que es resta (FCI) de les inversions fa que el texte NO asseguri cap euro d'inversió mes durant set anys, ja que depen d'aquest FCI.

Vull denunciar al President de la Generalitat així com a la web de la Generalitat per publicitat enganyosa.