12 de maig 2006

Torno a posar una llei. Atenció!

Aquesta vegada li ha tocat a la "Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General."

1. Los poderes públicos que en virtud de su competencia legal hayan convocado un proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizará en espacios gratuitos de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente al proceso electoral de que se trate, suficientes para alcanzar los objetivos de esta campaña.

Per que necessitem un gobern que tot ell vulgui el "si" si el unic que pot dir es "aneu a votar"? O es que ja conten en manipular subvencions als "mitjans afins" per trascendir opinions? Un pel escandalos tot plegat.

2 comentaris:

Isaac Garcia ha dit...

Escandalós és poc, jo diria que és denunciable (i ho faria, de tenir recursos, però el ciutadà sempre està indefens davant l'arbitrarietat de les institucions governades pel totalitarisme)

SALUT I NO A L'ESTAFATUT

Jaume Planas ha dit...

Gracies per el comentari Isaac. A un comentari posterior explico que, crec que usen una argucia legal. Mentre no estigui convocat oficialment el referendum, no estem en periode electoral, per tant, a inflarnos a "propaganda" poagada per tots. Estan esperant a l'ultim moment per convocar el referendum, aleshores ja tenen que callar. Que brut.