13 de maig 2006

No es un NOU estatut! renoi quins nassos!

El Saül Gordillo ha possat al seu blog que els serveis juridics del parlament diuen que no cal que s'aprobi en les cuatre provincies el "nou" Estatut.

Com jo no soc jurista, només llegeixo, m'he posat a pensar.

I tot pensant he trobat perque nassos, suposo, no coincideixo amb els serveis juridics.

Ell mateix ho diu en l'article NO es un NOU estatut! Es una REFORMA del estatut del 78!

Em sento estafat i ho sento de veritat a tothom que li he pogut fer creure que la llei que s'aplicaba era la de un NOU Estatut.

Suposo que els serveis juridics del parlament pendran cartes en l'asumpte i corretgiran la "propaganda" de la Generalitat i canviarán a totes les falques i cartells lo de "NOU ESTATUT" per "PROJECTE DE REFORMA DEL ESTATUT" que es el que es realment.

Si no ho fan persones com jo, de bona fe, es poden equivocar i pensar que la llei que afecta es la de referendums estatutaris cuan es la de REFORMA del Estatut.

El propi Estatut del 1978 diu:

Títol quart: Reforma de l'Estatut (Articles 56-57)
Article 56
1. La reforma de l'Estatut s'ajustarà al següent procediment:
a) La iniciativa de la reforma correspondrà al Consell Executiu o Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya a proposta d'una cinquena part dels seus diputats o a les Corts Generals.
b) La proposta de la reforma requerirà, en tot cas, l'aprovació del Parlament de Catalunya per majoria de dues terceres parts, l'aprovació de les Corts Generals mitjançant Llei Orgànica i, finalment, el referèndum positiu dels electors.
2. Si la proposta de reforma no és aprovada pel Parlament de Catalunya o per les Corts Generals, o no és refermada mitjançant referèndum pel cos electoral, no podrà ésser sotmesa novament al debat i votació del Parlament fins que haurà transcorregut un any.
3. L'aprovació de la reforma per les Corts Generals mitjançant una Llei Orgànica inclourà l'autorització de l'Estat perquè la Generalitat convoqui el referèndum al qual es refereix el paràgraf b) de l'apartat 1, d'aquest article.

A més no cal esperar 5 anys a presentar unaltre proposta "DE REFORMA" sino un any, renoi!

EL GOVERN DE TOTS ELS CATALANS (inclos els que aboguen per el "no") FA PROPAGANDA I VEN LES BONANCES DEL ESTATUT. Que diuen els serveis juridics del parlament sobre la publicitat que fa el govern? No troben que en lloc de fomentar la participació aboquen consignes per un "si"? Es legal això?

Qualsevol publicista sap que ven molt més un "NOU" Estatut que una "REFORMA".

Quina vergonya!