13 de maig 2006

La publicitat institucional de la generalitat.



Aquesta publicitat es nomes per animarnos a participar o pren partit?